New accounting law means requirements for digital accounting

Er I klar til at imødekomme de nye krav fra regeringen?
We help companies to transform their traditional bookkeeping management into a statutory digital solution.

MÅDEN DU SKAL OPBEVARE DIT BOGFØRINGSMATERIALE PÅ, ÆNDRES FRA 2023

Mange virksomheder skal fra og med 1. januar 2023 digitalisere deres bogholderi. Det er konsekvensen af en ny, kommende bogføringslov samt ændringer i årsregnskabsloven. Disse får stor betydning for mange virksomheder, som lige nu ikke opbevarer regnskabsmaterialet digitalt. Nogle af de væsentlige ting, som vil kræves af den kommende lov, er:

  • Krav om digital opbevaring af regnskabsmaterialet og en sikkerhedskopi heraf. Kravet gælder dog ikke virksomheder med personlig hæftelse med nettoomsætning, der i de seneste to indkomstår ikke har overskrevet 300.000 kr.

  • Forenklede krav til virksomheders beskrivelse af deres procedurer for registrering af transaktioner og opbevaring af regnskabsmateriale. Ligeledes skal registreringerne i bogføringen henvise til de tilhørende bilag. Der er samtidig krav til kontrolspor, der dokumenterer registreringernes rigtighed.

  • The definition of accounting material is extended to include documentation of factual information in the management's report in the company's annual report.

  • Indførsel af et markant forhøjet bødeniveau med mulighed for bøder op til 1,5 mio. kr., hvis virksomheden hverken kan stille det originale, digitale regnskabsmateriale eller den digitale sikkerhedskopi til rådighed for myndigheder, der har hjemmel til indsigt heri.

Navidoc-løsninger kan hjælpe dig med at digitalisere dit bogføringsmateriale:

  • Navidoc Workflow – til håndtering og opbevaring af leverandørfakturaer og finansbilag

  • Navidoc Expense – til håndtering af firmakort og privat udlægskvitteringer

  • Mileage – til håndtering af kilometerafregning til medarbejdere

  • Time – til håndtering af alle medarbejderes timesedler

  • Banking - Makes electronic payments easier

  • Contract – Digitaliserer alle dine kontrakter og aftaler i virksomheden

Hver dag er der over 3500 virksomheder, der benytter sig af fordelen ved NaviDoc. Bliv en del af optimeringen og frigør arbejdskraft til jeres kernekompetencer.