Er I klar til at imødekomme de nye krav fra regeringen?

Ny bogføringslov betyder krav om digitalt bogholderi

Vi hjælper virksomheder med at omstille sin traditionelle bogføringshåndtering til en lovpligtig digital løsning.

NaviDoc hjælper jer igennem hele vejen

MÅDEN DU SKAL OPBEVARE DIT BOGFØRINGSMATERIALE PÅ, ÆNDRES FRA 2023

Mange virksomheder skal fra og med 1. januar 2023 digitalisere deres bogholderi. Det er konsekvensen af en ny, kommende bogføringslov samt ændringer i årsregnskabsloven. Disse får stor betydning for mange virksomheder, som lige nu ikke opbevarer regnskabsmaterialet digitalt. Nogle af de væsentlige ting, som vil kræves af den kommende lov, er:

Krav om digital opbevaring af regnskabsmaterialet og en sikkerhedskopi heraf.

Kravet gælder dog ikke virksomheder med personlig hæftelse med nettoomsætning, der i de seneste to indkomstår ikke har overskrevet 300.000 kr.

Forenklede krav til virksomheders beskrivelse af deres procedurer for registrering af transaktioner og opbevaring af regnskabsmateriale.

Ligeledes skal registreringerne i bogføringen henvise til de tilhørende bilag. Der er samtidig krav til kontrolspor, der dokumenterer registreringernes rigtighed.

Indførsel af forhøjet bødeniveau

Indførsel af et markant forhøjet bødeniveau med mulighed for bøder op til 1,5 mio. kr., hvis virksomheden hverken kan stille det originale, digitale regnskabsmateriale eller den digitale sikkerhedskopi til rådighed for myndigheder, der har hjemmel til indsigt heri.

Definitionen af regnskabsmateriale udvides til at omfatte dokumentation for faktuelle oplysninger i ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport.

NaviDoc hjælper jer igennem hele vejen

Navidoc-løsninger kan hjælpe dig med at digitalisere dit bogføringsmateriale:

Nedenfor har vi listet alle vores løsninger der kan hjælpe dig med at digitalisere dit bogføringsmateriale.

Navidoc Workflow – til håndtering og opbevaring af leverandørfakturaer og finansbilag

Navidoc Expense – til håndtering af firmakort og privat udlægskvitteringer

Navidoc Mileage – til håndtering af kilometerafregning til medarbejdere

Navidoc Time – til håndtering af alle medarbejderes timesedler

Navidoc Banking – Gør det nemmere at lave elektroniske betalinger

Navidoc Contract – Digitaliserer alle dine kontrakter og aftaler i virksomheden

da_DKDansk