Ny bogføringslov betyder krav om digitalt bogholderi

Er i klar til og imødekomme de nye krav fra regeringen?
Vi hjælper virksomheder med at omstille sin traditionelle bogføringshåndtering til en lovpligtig digital løsning.

MÅDEN DU SKAL OPBEVARER DIT BOGFØRINGSMATERIALE PÅ ÆNDRES FRA 2023

Mange virksomheder skal fra og med 1. januar 2023 digitaliserer deres bogholderi. Det er konsekvensen af ny kommende bogføringslov og ændringer i årsregnskabsloven. Disse får stor betydning for mange virksomheder, som lige nu ikke opbevarer regnskabsmaterialet digitalt.  Nogle af de væsentlige ting som vil kræves af den kommende lov er:

  • Krav om digital opbevaring af regnskabsmaterialet og en sikkerhedskopi heraf. Kravet gælder dog ikke virksomheder med personlig hæftelse med nettoomsætning, der i de seneste to seneste indkomstår ikke har overskrevet 300.000 kr.

  • Forenklede krav til virksomheders beskrivelse af deres procedurer for registrering af transaktioner og opbevaring af regnskabsmateriale. Ligeledes skal registreringerne i bogføringen skal henvise til de tilhørende bilag. Der er samtidig krav til kontrolspor, der dokumenterer registreringernes rigtighed.

  • Definitionen af regnskabsmateriale udvides til at omfatte dokumentation for faktuelle oplysninger i ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport.

  • Indførsel af et markant forhøjet bødeniveau med mulighed for bøder op til 1,5 mio.kr., hvis virksomheden hverken kan stille det originale, digitale regnskabsmateriale eller den digitale sikkerhedskopi til rådighed for myndigheder, der har hjemmel til indsigt heri.

Navidoc løsninger kan hjælpe dig med at digitaliserer dit bogføringsmateriale:

  • Navidoc Workflow – til håndtering og opbevaring af leverandør fakturaer og finansbilag

  • Navidoc Expense – til håndtering af firmakort og privat udlægskvitteringer

  • MIleage – til håndtering af kilometerafregning til medarbejdere

  • Time – til håndtering af alle medarbejderes timesedler

  • Banking – Gør det nemmere at lave elektroniske betalinger

  • Contract – Digitalisere alle dine kontrakter og aftaler i virksomheden

Hver dag er der over 3500 virksomheder der benytter sig af fordelene ved Navidoc. Bliv en del af optimeringen, og frigør arbejdskraft til jeres kernekompetencer.